Optagelse, vedtægter og tekniske bestemmelser

Enhver entreprenørvirksomhed med opgravningsfri metoder til etablering af ledningssystemer kan ansøge om at blive optaget i kontrolordningen.

 

Krav til ansøgeren

Firmaer, der søger optagelse under kontrolordningen, skal kunne dokumentere, at der med den ansøgte metode er udført installationer i et omfang af minimum 700 m og minimum 15 installationsenheder.

Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring og til udarbejdelse af kontrolplaner samt dokumentation for de gennemførte entrepriser.

Firmaet skal i henhold til kontrolordningens tekniske bestemmelser udarbejde sin deklaration af den pågældende metode til opgravningsfri etablering af ledningssystemer. Deklarationen skal godkendes af kontrolordningen, inden optagelse kan finde sted.

 

Optagelsesbesøg

Inden en optagelse i kontrolordningen kan gennemføres, aflægger kontroludvalget ansøgeren et virksomheds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere, at kvalitetsstyringssystemet i henhold til de Tekniske bestemmelser er indført og følges.

 

Vedtægter og Tekniske bestemmelser

Vedtægter og tekniske bestemmelser for kontrolordningen kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

De kan også udskrives direkte:

Vedtægter af 18. november 2020

Tekniske bestemmelser af 19. maj 2020