Kontroludvalg

Kontrolordningen administreres af et uafhængigt kontroludvalg udpeget af kunde- og brugergrupper uden for de tilsluttede virksomheder.

Ingen af de 6 medlemmer af kontroludvalget må være afhængig af eller knyttet i økonomisk henseende til en virksomhed i branchen.

 

Kontroludvalget består af:

 • Formand Ole Glavind, COWI A/S er udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

 • Michael Lilja Weien, TREFOR Vand A/S, der er udpeget af Dansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA.

 • Christian Bruun Lindstrøm, Evida, der er udpeget af Dansk Ledningsejerforum.

 • Johnny Andersen Elley, Frederikshavn Kommune – Park & Vej, der er udpeget af Kommunalteknisk Chefforening.
   
 • Bjarne Sigurd Munthe, TDC A/S, der også er udpeget af Dansk Ledningsejerforum.
   
 • Morten Roos, Banedanmark, der er udpeget af Banedanmark.

 

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges 2 gange.


Visse spørgsmål behandles af Det udvidede kontroludvalg.

Ud over ovennævnte 6 medlemmer vælges til det udvidede kontroludvalg 2 medlemmer blandt de tilsluttede virksomheder. De 2 medlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges 2 gange.

Virksomhederne er i det udvidede kontroludvalg repræsenteret af:

 

 1. Jim Valentin, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S
 2. Kim Petersen, NCC

 

Teknisk konsulent

Kontroludvalget har indgået aftale med Byggeriets Kvalitetskontrol A/S om teknisk konsulentbistand i forbindelse med optagelse og den løbende kontrol af firmaerne i kontrolordningen.