Kontrolordningens område

Formål

Kontrolordningen sikrer, at de firmaer, der er tilsluttet ordningen, opfylder deklarationen for den/de tilsluttede metoder til opgravningsfri etablering af ledninger.

 

Krav til optagelse og fortsat tilslutning

For de metoder, der er godkendt under kontrolordningen, er der udarbejdet en deklaration, som beskriver metodens

  • materialeegenskaber (anvendte materialer beskrives)
  • produktegenskaber
  • systemegenskaber
  • anvendelsesområde/begrænsninger


Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring og til udarbejdelse af kontrolplaner i forbindelse med de gennemførte entrepriser.

Kontrolordningen omfatter tilsyn og kontrol med firmaernes overholdelse af deklarationen, dvs. materiale-, produkt- og systemegenskaber samt firmaernes overholdelse af krav til kvalitetssikring.

Såfremt det konstateres, at en tilsluttet metode ikke lever op til deklarationen, vil kontrolordningen gennemføre et skærpet tilsyn med den pågældende metode og kan træffe beslutning om, at firmaet skal udelukkes af kontrolordningen.

 

Ekstern kontrol

Firmaerne underkastes mindst et årligt kontrolbesøg, hvor produktionsapparatet, kvalitetssikring og kontrolforanstaltninger gennemgås. Under kontrolbesøget udvælger kontrollanterne fra firmaets sagsoversigt en afsluttet sag, der gennemgås i detaljer.

Herudover kan der efter beslutning i kontroludvalget gennemføres en skriftlig kontrolrunde, hvor kontroludvalget ud fra én af firmaet indsendt sagsoversigt udpeger en afsluttet sag, hvor firmaet så vil blive bedt om at indsende borerapporten til en gennemgang af kontroludvalget.

Efter såvel et kontrolbesøg som en gennemgang af en tilsendt borerapport modtager det pågældende firma en rapport.

 

Kundeorientering

De kunder, der er berørt af et kontrolbesøg eller en skriftlig gennemgang af tilsendt borerapport, får sammen med en kopi af den udvalgte borerapport tilsendt en orientering om resultatet af gennemgangen, om borerapporten opfylder kontrolordningens krav, og med oplysninger om borerapportens eventuelle fejl og mangler.

Når borearbejdet er udført i en underentreprise, vil orienteringen med bilag foruden til hovedentreprenøren også blive sendt til bygherren samt de mulige tilknyttede rådgivere.