Pilotrørsmetode

Pilotrørsmetoden er en videooptisk styret rørunderføringsmetode, der bruges til præcisionsgennempresning af stålrør m.v. op til Ø 500 mm eller boring for og itrækning af PE-rør.

Den videooptiske kontrol samt rørfrontens udformning giver mulighed for kontinuerlig kontrol og styring af pilotrøret under hele forløbet af gennempresningen.

Rørledningen installeres over 2 omgange. Først styres pilotrøret igennem. Herefter udføres der en gennempresning, en boring eller en direkte itrækning af medierøret.

Gennempresningen udføres fra en pressegrube med en lodret bagvæg, der tjener som vederlag for den nødvendige pressekraft for indpresning af pilotrøret. En modtagegrube er nødvendig for afmontering af pilotrørene.

Der er ikke optaget pilotrørsmetoder i kontrolordningen.