Mikrotunnelering

Mikrotunnelering er en laserstyret gennempresningsmetode, der er udviklet primært til præcisionsgennempresning af beton-, stål- og glasfiberrør m.v.

Styringen er baseret på en laserteknik samt et hydraulisk boreskjold. Lægningstolerancen sikres under hele gennempresningsforløbet ved en kontinuerlig kontrol og en eventuel korrektion af rørfronten.

Indpresning af rør sker fra en hydraulisk presse- eller borerig. Et roterende borehovede i fronten af røret løsborer materialet, der bortskaffes fra rørfronten ved hjælp af en snegletransportør eller ved en opslemning og spuling.

Gennempresningen eller boringen udføres fra en startgrube. Benyttes der presserig, udføres gruben med afstivede side- og endevægge af hensyn til behovet for et vederlag og for en korrekt opstilling af presseudstyr.

Modtagegruben anvendes til afmontering af borehovedet og kan udføres som en almindelig opgravning, eller der kan sættes en brønd som modtagegrube.

Der er ikke optaget mikrotunneleringsmetoder i kontrolordningen.