Ikke-styrbare metoder

Nøjagtigheden af linjeføringen ved ikke-styrbare metoder er påvirket af jordegenskaberne, især hindringer og lagdelinger, og af fremføringslængden.

Metoderne kan derfor kun bruges ved installationer af ledninger, hvor der ikke er stillet krav om en præcis linjeføring.

Der skal træffes forholdsregler med henblik på at undgå beskadigelser af andre undergrundsinstallationer.

 

Jordfortrængende metoder

Der findes 5 forskellige jordfortrængende metoder:

Et eksempel kan være en underføring med jordfortrængningsraket:

En jordfortrængningsraket består af en slaghammer i en ydre kappe, almindeligvis en cylinder med en konisk spids der bevæger sig frem i undergrunden ved brug af luft eller hydraulik. Som støtte i bevægelsen fremad bruges den omgivende jord, der samtidig fortrænges. Det blivende rør installeres enten sammen med fremføringen af jordfortrængningsraketten, eller når denne trækkes tilbage.

 

Jordflyttende metoder

Der findes 4 forskellige jordflyttende metoder.

Et eksempel kan være rørramning/-presning med åben front

Ved rørramning drives en åben stålrørskappe frem ved hjælp af en slaghammer. Jorden foran fjernes bagud ved hjælp af en snegl, ved trykluft eller højtryksspuling med vand.