Optagelse, vedtægter og tekniske bestemmelser

  Enhver entreprenørvirksomhed med opgravningsfri metoder til etablering af ledningssystemer kan ansøge om at blive optaget i kontrolordningen.

   

  Krav til ansøgeren

  Firmaer, der søger optagelse under kontrolordningen, skal kunne dokumentere, at der med den ansøgte metode er udført installationer i et omfang af minimum 700 m og minimum 15 installationsenheder.

  Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring og til udarbejdelse af kontrolplaner samt dokumentation for de gennemførte entrepriser.

  Firmaet skal i henhold til kontrolordningens tekniske bestemmelser udarbejde sin deklaration af den pågældende metode til opgravningsfri etablering af ledningssystemer. Deklarationen skal godkendes af kontrolordningen, inden optagelse kan finde sted.

   

  Optagelsesbesøg

  Inden en optagelse i kontrolordningen kan gennemføres, aflægger kontroludvalget ansøgeren et virksomheds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere, at kvalitetsstyringssystemet i henhold til de Tekniske bestemmelser er indført og følges.

   

  Vedtægter og Tekniske bestemmelser

  Vedtægter og tekniske bestemmelser for kontrolordningen kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

  De kan også udskrives direkte:

  Vedtægter af 11. marts 2021

  Tekniske bestemmelser af 19. maj 2020