Dimensionering

Strømpeforing og Rørsprængning

DI Dansk Byggeris NO DIG-gruppe har i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet

Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger (gravitationsledninger)

- Renovering med strømpeforing

- Udskiftning med PE-ledning ved rørsprængning

2. udgave, december 2001

Dimensioneringsreglerne i foråret 2002 udsendt alle kommuner samt til en udvalgt kreds af rådgivere og andre brugere.

De gældende dimensioneringsregler kan herudover vederlagsfrit rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Dimensioneringsreglerne er indlagt på regneark, som er tilgængelige for alle besøgende jf. nedennævnte:

Regneark til dimensionering af strømpeforing

Regneark til dimensionering af rørsprængning