DI Dansk Byggeris NO DIG-gruppe

NO DIG-gruppen optager som medlemmer virksomheder, der er medlemmer af DI Dansk Byggeris Rørtekniksektion, som udfører opgravningsfri renoveringer af eksisterende rør eller ledninger eller etablerer opgravningsfri ledningssystemer i jord ved hjælp af styrbare eller ikke styrbare jordflyttende eller jordfortrængende boremetoder, og som enten er under optagelse eller er optaget i mindst én af NO DIG-områdets 2 kontrolordninger.

Andre virksomheder inden for NO DIG-gruppens arbejdsområde, som er optaget i mindst én af NO DIG-områdets 2 kontrolordninger, men som ikke ønsker at være medlem af DI Dansk Byggeri, kan på særlige fastsatte vilkår blive optaget som associerede medlemmer af NO DIG-gruppen.

Følgende medlemsvirksomheder i NO DIG-gruppen beskæftiger sig med ledningsrenovering:

 

Danpipe A/S

Entreprenør Peter Meyer A/S

Inpipe Sweden AB

JAC No-dig A/S

Munck Forsyningsledninger A/S

NCC Danmark A/S

N.C. Johansen & Søn ApS

S.E.M. Kloakservice

Svatek A/S

Vitek Danmark A/S

VP Villy Poulsen A/S

Wicotec Kirkebjerg A/S

Aagaard Jensen A/S

Per Aarsleff A/S