Kontroludvalg

Kontrolordningen administreres af et uafhængigt kontroludvalg udpeget af kunde- og interessegrupper uden for de tilsluttede virksomheder.

 

Ingen af de 3 medlemmer må være afhængig af eller knyttet i økonomisk henseende til en virksomhed i branchen.

 

Kontroludvalget består af:

  • Formanden Kenn Henrik Lange, Ikast-Brande Spildevand A/S, der er udpeget af Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA. DANVA.
  • Bjarke Rasmussen, MOE A/S, der er udpeget til kontroludvalget som repræsentant for kredsen af rådgivende ingeniører i Danmark.
  • Per Hallager, VandCenter Syd A/S, der er udpeget af Dansk Vand- og Spildevandsforening.

 

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 3 år ad gangen og udskiftes løbende.

 

Visse spørgsmål behandles af Det udvidede kontroludvalg.

 

Ud over ovennævnte 3 medlemmer udpeges til det udvidede kontroludvalg 2 medlemmer blandt de tilsluttede virksomheder.

 

Virksomhederne er i det udvidede kontroludvalg repræsenteret af:

 

Teknisk konsulent

Kontroludvalget har indgået aftale med Rørcentret, Teknologisk Institut om teknisk konsulentbistand i forbindelse med optagelse og den løbende kontrol af firmaerne i ordningen.